VIRKSOMHEDER

Støjdæmpning i virksomheder

Reducér risikoen for stress og høreskader og forøg din mulighed for et bedre arbejdsklima med støjdæmpende materialer.
Støjdæmpning har ikke kun til formål at forebygge høreskader, men bidrager også væsentligt til at øge den fysiske og psykiske arbejdsevne til gavn for den enkelte på arbejdspladsen, men også for teamet.

I alt for mange kontorer, kantiner og produktioner absorberer loftet ikke lyden effektivt hvilket skaber et slags lydspejl, hvor disse lydbølger bevæger sig tilbage mod personerne i det pågældende lokale.
Det er denne ekko-effekt, som ofte er grunden til at et rum opfattes som værende støjende og beskrives som efterklang af eksperter.

Ved anvendelse af produkter fra LYDAC AKUSTIK, absorberes lyden i stedet for at reflekteres.
I mange tilfælde kan væggene rundt om i lokalet også fungere som lydspejle, hvorfor det også er nødvendigt med lydabsorption på væggene.

Vi er specialister i at nedbringe støjniveauet i produktionslokaler, på kontorer, i kantiner og andre steder i virksomheden hvor støj er et problem. Ved at reducere støjen får dine medarbejdere et betydeligt bedre arbejdsmiljø og du får hermed mere tilfredse medarbejdere. Konstant højt støjniveau kan blandt andet være stressfremkaldende og dermed være årsag til mange sygedage for dine medarbejdere.
Kontakt os i dag og lad os vise hvad vi kan gøre for nedsættelse af støjniveauet på din virksomhed..

KLIK HER for yderligere information omkring de produkter, der er egnede til kontormiljøer, kantiner og produktionslokaler.

Ring mig op

Navn

 

Kontor akustik

Kantiner

Produktionslokaler