Skoler

Støjreduktion af lokaler og lyddæmpende opslagstavler i skolen

Specielt i skoler er det vigtigt med en god akustik, både for elever og lærere. En dårlig akustik er nemlig med til at nedsætte koncentration hos børnene. Derfor er det en god ide at forbedre skole lokalernes akustik ved hjælp af akustiske paneler til både loft og vægge. De akustiske paneler nedsætter lydens gengivelsestid og man vil kunne høre en mærkbar forskel.

I skoleklasser er der ofte meget snak og larm, der nedsætter koncentration og giver hovedpine og forhøjet sygefravær. Man kan undgå koncentrationsbesværet, hovedpinen og sygefraværet ved at forbedre lokalets akustik. Mange skoler er allerede begyndt at forbedre akustikken, samt har støj og larm som fokuspunkt på dagsordenen.

Kontakt os hvis vi skal komme ud og lave en måling af akustikken i jeres skoles klasselokaler, så kan vi give et forslag til hvordan vi forbedrer akustikken hos jer.

Her vises billeder fra nogle af de steder LYDAC AKUSTIK har haft en given opgave indenfor lyddæmpning i skoler med HANNO TECT, DÆMPIT KOMFORT samt DÆMPIT lyddæmpende opslagstavler!

KLIK HER for yderligere informtion i vore brochurer.

Ring mig op

Navn